Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η κάθε μία παραχωρημένη πληροφορία που αφορά προσωπικά δεδομένα ή μαζεμένα με τις διαδικασίες στην Πλατφόρμα, θα επεξεργάζονται από την εταιρεία Μάξι φέσαν γκρουπ Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ονομαζόμενος εν συντομία ΜΦГ.

Η ΜΦΓ εγγυείται την ασφάλεια και την εχεμύθεια των παραχωρημένων δεδομένων και μεταφερόμενων από το υπολογιστικό μας σύστημα.

Τα στοιχεία και οι προσωπικές πληροφορίες, που παραχωρούνται από τον πελάτη θα χρησιμοποιείται από την ΜΦΓ για την διαχείριση της παραγγελίας, την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, για την επεξεργασία πληρωμών, για επικοινωνία με τους πελάτες που αφορούν την παραγγελία, τα προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, συστάσεις προϊόντων και υπηρεσίες.

Επίσης η ΜΦΓ χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα και τις πληροφορίες για την βελτίωση του διαδικτυακού καταστήματος και την πλατφόρμα για διαδικτυακό εμπόριο, για να αποφθεχθούν ή να αποτραπούν η απάτες και καταχρήσεις προς την Πλατφόρμα, όπως και να δοθεί η δυνατότητα σε τρίτα πρόσωπα να πραγματοποιήσουν την τεχνική συντήρηση, την εφοδιαστική ή άλλες υπηρεσίες για την πλατφόρμα.

Η ΜΦΓ διατηρεί οτιδήποτε πληροφορίες οι οποίες τοποθετούνται στην πλατφόρμα ή έχουν αποσταλεί με άλλον τρόπο από τον πελάτη.

Τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα έχουν παραχωρηθεί από εσάς, όταν πραγματοποιείται την εγγραφή του δικού σας λογαριασμού, για αναζήτηση προϊόντων στην Πλατφόρμα, όταν πραγματοποιείται παραγγελίες ή στέλνετε ειδοποιήσεις, όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή συμπληρώνεται έντυπα στην πλατφόρμα ή όταν επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους της ΜΦΓ

Υπό τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούνται οτιδήποτε πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση κάποιου φυσικού προσώπου. Τέτοιες πληροφορίες δια μέσω των οποίων το φυσικό πρόσωπο μπορεί να ταυτιστεί άμεσα ή έμμεσα, και ιδιαίτερα με τον ενιαίο αριθμό πολιτογράφησης ή με μία ή περισσότερες παραμέτρους από την φυσική του προσωπικότητα – ψυχολογική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η κάθε μία διαδικασία ή σύνολο διαδικασιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με τα προσωπικά δεδομένα, δια μέσω αυτόματων ή μη αυτόματων τεχνικών μέσων όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, φύλαξη, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάληψη, γνωμοδότηση, χρησιμοποίηση, αναφορά σε τρίτα πρόσωπα για μετάδοση, διάδοση ή υπό άλλη μορφή συγχώνευσης ή συνδυασμό ή μπλοκάρισμα, απαλοιφή ή διαγραφή.

Τα δεδομένα τα οποία εσείς παραχωρείται είναι: όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο, όνομα παραλήπτη της παραγγελίας (διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός) και οικονομικά στοιχεία.

Μία σειρά από δεδομένα συλλέγονται από την αυτόματη μονάδα του ΜΦΓ, όπως το διαδικτυακό πρωτόκολλο διευθύνσεων (ΙΡ), χρησιμοποιούμενο από τον υπολογιστή στο διαδίκτυο, login, e-mail διεύθυνση, κωδικός πρόσβασης, πληροφορίες για τον δικό σας υπολογιστή και η μέθοδος επικοινωνίας, το είδος του φυλλομετρητή και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, δεδομένα τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάζονται με παρόμοιες πληροφορίες, συλλεγμένα από άλλους πελάτες με σκοπό την δημιουργία διάφορων λειτουργιών όπως «τα καλύτερα προϊόντα» URL (Uniform resource Locator) πλήρες χρόνος (συμπεριλαμβανομένου ημερομηνία και ώρα), εμφάνιση ή αναζητούμενα προϊόντα, όπως και οτιδήποτε χρησιμοποιημένος τηλεφωνικός αριθμός για επικοινωνία με τους δικούς μας χειριστές.

Επίσης η ΜΦΓ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα από τον φυλλομετρητή όπως τα cookies Flash ή άλλα παρόμοια δεδομένα, συλλεγμένα με κάποια ορισμένα τμήματα της πλατφόρμας για την αποτροπή απάτης ή για άλλους σκοπούς.

Όταν επισκεφτείτε την πλατφόρμα και χρησιμοποιήσετε τα δικά μας προϊόντα ή επισκεφτείτε την δικιά μας ιστοσελίδα όπου η ΜΦΓ δημοσιεύει διαφημίσεις, περιεχόμενο ή αναλύσεις η ΜΦΓ μπορεί να τοποθετήσει cookies στον δικό σας φυλλομετρητή. Μία μονάδα cookies είναι χαμηλή ποσότητα πληροφοριών στο υπολογιστή με σκοπό την ταυτοποίηση του φυλλομετρητή κατά την διάρκεια της επικοινωνίας με τις ιστοσελίδες. Οι μονάδες cookies, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την φύλαξη στοιχείων όπως στοιχεία ταυτοποίησης ή προτιμήσεις καταναλωτών. Μία ιστοσελίδα μπορεί να τοποθετήσει μονάδα cookies για την φύλαξη στον φυλλομετρητή ένα οι ρυθμίσεις το επιτρέπουν. Ένας φυλλομετρητής μπορεί να επιτρέψει σε κάποια ιστοσελίδα να έχει πρόσβαση στις μονάδες cookies και να αρνηθεί τέτοια πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες.

Η ΜΦΓ μπορεί να χρησιμοποιεί μονάδες cookies για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου για:

Πρόσβαση σε πληροφορίες, όταν μπαίνετε για να παραχωρήσετε ατομικευμένο περιεχόμενο, για να αποθηκεύσουμε την τελευταία εμφανιζόμενη σελίδα για ένα προϊόν ή υπηρεσία για προσφορά και κατάλληλο περιεχόμενο σε σχέση με τα δικά σας ενδιαφέροντα.

Εσωτερική ανάλυση την οποία παραχωρεί ο πελάτης.

Πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας με σκοπό την βελτίωση του περιεχομένου, των προϊόντων και υπηρεσίες της ΜΦΓ.

Ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας, ως παράδειγμα η απαίτηση για επαναληπτική είσοδος για ένα προϊόν ή υπηρεσία της ΜΦΓ, μετά την λήξη ορισμένης περιόδου χρόνου.

Βοήθεια για την εξακακρίβωση ορισμένων ενδεχόμενων δραστηριοτήτων απάτης.

Εάν δεν επιθυμείται να μην λαμβάνεται διαφημίσεις από την ΜΦΓ ή να μην είσαστε πια συνδρομητής για την λήψη προσφορών για τα επιλεγμένα από την ΜΦΓ προϊόντα, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για διαγραφή της συνδρομής.

Η ΜΦΓ σας δίνει την δυνατότητα για μόνιμη διαγραφή. Για να χρησιμοποιήσουμε την δυνατότητα για μόνιμη διαγραφή πρέπει να μπείτε στην ΜΦΓ πριν να πραγματοποιήσετε την διαγραφή.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον φυλλομετρητή σας για πρόσβαση σε όλες τις μονάδες cookies για την ακύρωση όλων των μονάδων cookies ή να σας πληροφορήσουμε όταν βάζουμε μονάδες cookies. Οι φυλλομετρητές διαφέρουν μεταξύ τους και για αυτό σας παρακαλούμε να δείτε το μενού «Βοήθεια» του δικού σας φυλλομετρητή, για να μάθετε τον τρόπο για την αλλαγή των cookies.

Εάν απορρίψετε όλες τις μονάδες cookies είναι δυνατό να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή της υπηρεσίες της ΜΦΓ, οι οποίες απαιτούν ε’ισοδος και να μην έχετε δυνατότητα να επωφεληθείτε από τις προσφορές της ΜΦΓ.

Η ΜΦΓ μαζεύει προσωπικά δεδομένα από άλλες πηγές, π.χ. δίχως περιορισμούς αφιερωμένους σε ιστοσελίδες κάποιας τρίτης πλευράς, η οποία διαχειρίζεται σε co-branding, δια μέσω διαφημίσεων ή με άλλων τρόπο, δεδομένα, περίοδος αναζήτηση και τα μαζεμένα αποτελέσματα λόγω της αναζήτησης στις μηχανές αναζήτησης. συμπεριλαμβανομένου πληρωμένο περιεχόμενο (π.χ. χρηματοδοτούμενες συνδέσεις Overture).

Στην πλατφόρμα υπάρχει πρόσβαση στα εξής δεδομένα: κωδικοποιημένες πληροφορίες για τις τελευταίες παραγγελίες, πληροφορίες για προσωπική ταυτοποίηση (συμπεριλαμβανομένου όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κωδικός πρόσβασης, προτιμήσεις για επικοινωνία και διαφήμιση, Adress book), προτάσεις (συμπεριλαμβανομένου ιστορία των τελευταίων αναζητούμενων προϊόντων, απόπειρα αλληλοεπίδρασης με την πλατφόρμα, πριν να επιβεβαιώσετε την παραγγελία, όπως και τις προτιμήσεις).

Οι πληροφορίες με τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη είναι σημαντικό συστατικό της δραστηριότητας της ΜΦΓ.

Με την εγγραφή στην Πλατφόρμα, πραγματοποίηση της παραγγελίας και συμπλήρωση των έντυπων με τα προσωπικά δεδομένα οι πελάτες δηλώνουν, ότι είναι σύμφωνη όλα τα προσωπικά τους δεδομένα να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων της ΜΦΓ (Η εταιρεία Μάξι φέσαν γκρουπ Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) και δίνουν την δική του ειδική και αναμφίβολη συγκατάθεση ότι τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να φυλάσσονται και χρησιμοποιούνται από την ΜΦΓ και από τους συνεργάτες του συμβολαίου της ΜΦΓ για:

Μάρκετινγκ δραστηριότητες με την λήψη πληροφοριών ή εμπορικά μηνύματα (προσφορές, προωθήσεις, διαφημίσεις και μάρκετινγκ μηνύματα της ΜΦΓ και τρίτων προσώπων, με τα οποία η ΜΦΓ έχει σχέσεις οτιδήποτε είδος) στην παραχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση του καταναλωτή και πελάτη.

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, προσφορές.

Αποστολή μη εμπορικών ή διοικητικών μηνυμάτων (αλλαγές στην πλατφόρμα, διοίκηση και άλλα).

Απαραίτητη εσωτερική στατιστική για την βελτίωση των παραχωρημένων ιδιοτήτων των υπηρεσιών και των εικόνων της Πλατφόρμας και για την δημιουργία νέων χαρακτηριστικών, στοιχείων, προσφορών, λειτουργία και νέων υπηρεσιών.

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε περιορισμένων τμημάτων της πλατφόρμας.

Απαιτήσεις της αγοράς.

Παρακολούθηση των δεδομένων των πωλήσεων.

Η ΜΦΓ μπορεί να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες στους δικούς της προμηθευτές και πράκτορες υπό τους όρους της συμφωνίας εμπιστευτικότητας, πραγματοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων από πλευράς της ΜΦΓ, αλλά δίχως περιορισμούς – για την επεξεργασία και την εκτέλεση των παραγγελιών, προμήθεια των παραγγελιών, ανάλυση των δεδομένων και πληροφοριών, παραχώρηση βοήθεια για το μάρκετινγκ, ανακοίνωση των προτάσεων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, μελέτη και ανάλυση των πωλήσεων, πληρωμές με πιστωτικές κάρτες. Αυτοί οι προμηθευτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία να την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους.

Η ΜΦΓ θα αποκαλύψει τις πληροφορίες για τον δικό σας λογαριασμό και άλλα προσωπικά δεδομένα, όταν ο νόμος ειδικά του επιτρέπει ή για να υπερασπίσει τα δικά του δικαιώματα, ιδιοκτησία και ασφάλεια. Αυτό συμπεριλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανώσεις για την αποτροπή απατών. Κατανοείται αυτό δεν συμπεριλαμβάνει την πώληση, μοίρασμα ή με άλλον τρόπο αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς ή για διαφορετικούς σκοπούς.

You have successfully subscribed!
ico-collapse
0
ΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ic-cross-line-top
Top
ic-expand
ic-cross-line-top