1. Εισαγωγή

1.1. Εμπορικό κατάστημα για έτοιμα ενδύματα – Maxifashion.gr (Μάξι φέσαν γκρουπ» Maxi Fashion Group Ltd 204543084

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ονομαζόμενη εν συντομία Πωλητής) λειτουργεί στην βάση των ατομικών και γενικών παραγγελιών για εμπορεύματα.

1.2. Ο πωλητής παραχωρεί πλήρες πληροφορίες στους καταναλωτές για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα στην δικιά τους περιγραφή και σε περίπτωση ζήτησης από τους καταναλωτές.

1.3. Ο αγοραστής – πρόσωπο, εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο, το οποίο κάνει την παραγγελία.

1.4. Η παραγγελία - ηλεκτρονική παραγγελία η οποία είναι με την μορφή επικοινωνίας μεταξύ του αγοραστή και της Maxifashion.gr στην οποία η Maxifashion συμφωνεί να προμηθεύσει στην αναφερόμενη διεύθυνση, ενώ ο αγοραστής συμφωνεί να πληρώσεις την αξία του προϊόντος.

2. Παραγγελία

Όταν η Maxifashion.gr επιβεβαιώσει την δικιά σας παραγγελία, αυτό αυτόματα θα σημαίνει, ότι εσείς είσαστε πληροφορημένοι και σύμφωνοι με τους κανονισμούς για την χρήση της ιστοσελίδας, που αναφέρονται στους γενικούς όρους. Η παραγγελία η οποία έχει παραδεχθεί και καταγραφή με επιτυχία από την Maxifashion.gr θεωρείται αυτή η οποία είναι επιβεβαιωμένη ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στο τηλέφωνο του αγοραστή, δίχως να απαιτείται από αυτόν απάντηση.

Η παρούσα συμφωνία, θέτετε σε ισχύ από την Maxifashion.gr για την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η επιβεβαίωση πραγματοποιείται ηλεκτρονικώς (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή με το τηλέφωνο (επιβεβαίωση με το τηλέφωνο πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση ανακρίβειας της διεύθυνσης ή άλλων λεπτομερειών της παραγγελίας) μετά την κατάρτιση της παραγγελίας. Η επιβεβαίωση στην δικιά σας ηλεκτρονική διεύθυνση σημαίνει ότι η παραγγελία σας έχει δεχθεί και βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας.

3. Παράδοση

3.1.

Παραγγείλετε σήμερα, θα το παραλάβετε έως 2 εργάσιμες ημέρες , πληρώνεται στην παράδοση.

Παράδοση στα νησιά - μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες

Πολύ  σύντομα θα αρχίσει η πληρωμή και με πιστωτικές κάρτες  στην δικιά μας ιστοσελίδα.

Οι παραγγελίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις ώρα 12:00 παραδίδονται μέχρι 2 εργάσιμε ημέρες.

Η παράδοση πραγματοποιείται από την εταιρεία  κούριερ «Γενική ταχυδρομική» ή ΕΛΤΑ κουριέρ.

Η παράδοση είναι δωρεάν για παραγγελίες πάνω από 50 ευρώ. Η υπηρεσία συμπεριλαμβάνει την παράδοση σε επιλεγμένη από εσάς διεύθυνση.

Για παραγγελίες μέχρι 49.99 ευρώ η παράδοση είναι 3.99 ευρώ, 

 Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να μην αποστέλλουμε τις παραγγελίες στους πελάτες, οι οποίοι είναι καταγραμμένοι στο δικό μας σύστημα με περισσότερες από δυο άκυρες παραγγελίες, στα πλαίσια ενός μήνα.

4. Πληρωμές

4.1. Κατά την παράδοση του προϊόντος που έχει παραγγελθεί ο καταναλωτής πληρώνει την τιμή του, με άμεση πληρωμή.

5. Επιστροφή

Ο καταναλωτής πρέπει να πληροφορήσει σε γραπτή μορφή το δικαίωμα να αρνηθεί την αγορά δίχως να οφείλει ποινική ρήτρα και δίχως να αναφέρει αιτία για αυτό εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αφίξεις του προϊόντος στη εταιρεία κούριερ. Οι πελάτες εγγεγραμμένοι ως νομικά πρόσωπα εταιρείες, δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την παραγγελία, αντίστοιχα η άρνηση της παραγγελίας αναφέρεται μόνο για τα φυσικά πρόσωπα.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στη ίδια κατάσταση στην οποία έγινε η παράδοση, στην πρότυπη συσκευασία, αναλώσιμα και αξεσουάρ και πρότυπε ετικέτες να μην είναι σχισμένα και φορεμένα. Πρέπει να επιστραφούν όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της πώλησης, με την ίδια εταιρεία με την οποία έγινε η προμήθεια. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Maxifashion.gr για την προθυμία του να επιστρέψει το προϊόν μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών μετά την παραλαβή της στο κατάστημα της εταιρείας κούριερ. Οι αιτήσεις επιστροφής του προϊόντος μετά την λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Μετά την υποβολή της αίτησης για την επιστροφή του προϊόντος, ο αγοραστής διαθέτει με προθεσμία 14 ημερών για την επιστροφή του προϊόντος προς την Maxifashion.gr. Αιτήσεις μετά την προαναφερόμενη προθεσμία δεν θα αποδέχονται.

Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την αποδοχή προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται με τους όρους επιστροφής και συγκεκριμένα: συσκευασία με βλάβες ή σχισμένη συσκευασία, ίχνη φθοράς, ίχνη αρώματος, επιφάνειες με χαράγματα, έλλειψη ετικέτας ή αξεσουάρ τα οποία συνοδεύουν το προϊόν και άλλα. Πακέτα τα οποία δεν αντιστοιχούν στην περιγραφή δεν θα δέχονται.

Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου προϊόντος, το οποίο δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία έχει γίνει η παράδοση, δεν βρίσκονται στην πρότυπη συσκευασία και δεν έχουν πρότυπες ετικέτες, όπως και συνοδευτικά έγγραφα η Maxifashion.gr θα τα θεωρεί άκυρα και διατηρεί το δικαίωμα να μην αποκαταστήσει το ποσό πληρωμένο για αυτό. Η αποκατάσταση του ποσού πραγματοποιείται τραπεζικώς στον προσωπικό λογαριασμό του αγοραστή. Στην περίπτωση στην οποία ο πελάτης έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα δωρεάν παράδοση, αλλά κατά την επιστροφή του προϊόντος τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν αντιστοιχούν στους όρους της επιστροφής το ποσό της παράδοσης θα αφαιρεθεί στο τραπεζικό έμβασμα.

Τα έξοδα για τα προϊόντα που επιστρέφονται και έχουν πάθει βλάβες κατά την διάρκεια της μεταφοράς, λόγω μη σωστής συσκευασίας αναλαμβάνονται από τον πελάτη. Όλες οι καταγγελίες και παράπονα κατά την επιστροφή των παραγγελιών προς την Maxifashion.gr, για της οποίες θεωρείται, ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι πρέπει να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο τμήμα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση shop@Maxifashion.gr

6. Καταγγελίες

Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών και τους εμπορικούς κανονισμούς ο καταναλωτής ο οποίος ψώνισε σε ηλεκτρονικό κατάστημα Maxifashion.gr έχει δικαίωμα να καταγγείλει όταν:

- διαπιστώσει κάποιες ελλείψεις

- βλάβες και ατέλειες στα προϊόντα.

- μη συμμόρφωση με το ανακοινωμένο μέγεθος

- κατά την μεταφορά το εμπόρευμα έχει πάθει βλάβη.

- δεν έχει τηρηθεί η προκαταβολικά συμφωνημένη προθεσμία προμήθειας

Οι καταγγελίες θα αποδεχθούν σύμφωνα με τους όρους, αναφερόμενους παρακάτω. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα αποδεχθούν.

Η διαμαρτυρία πρέπει να κατατεθεί σε γραπτή μορφή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση shop@maxifashion.gr.

Οι καταγγελίες σε γραπτή μορφή καταθέτονται στα πλαίσια 48 ωρών από την παραλαβή της παραγγελίας από τον αγοραστή.

Στην καταγγελία πρέπει να αναφερθούν: ο αριθμός της παραγγελίας, ο αριθμός της φορτωτικής, με την οποία έχει αποσταλεί η παραγγελία, όπως και αιτιολόγηση της καταγγελία.

Οι καταγγελίες συνδεμένες με την εγγύηση και τις ατέλειες των προϊόντων πρέπει να συνοδεύονται και από το προϊόν με βλάβη στην πρότυποι συσκευασία, μαζί με όλα τα αξεσουάρ προς το προϊόν, όπως και την απόδειξη της εταιρείας προμηθευτής. Εάν το προϊόν επιστρέφεται στην Maxifashion.gr δίχως να συνοδεύεται από κάποιο από τις προαναφερόμενες απαιτήσεις, η παραγγελία μπορεί να αποσταλεί πίσω προς τον παραγγελιοδόχο (αποστολέα) δίχως η Maxifashion.gr να αναλαμβάνει την ευθύνη για την εγγύηση και την βλάβη.

Η Maxifashion.gr θα απαντήσει στην καταγγελίεα μέχρι πέντε εργάσιμες μέρες από την παραλαβή.

Το προϊόν μπορεί να το αλλάξετε για το ίδιο με άλλο μέγεθος ή χρώμα (εάν υπάρχει) ή άλλο προϊόν. Εάν η αξία του επιλεγμένου προϊόντος υπερβαίνει το πληρωμένο ποσό η διαφορά πληρώνεται. Η επιστροφή του εμπορεύματος μπορέι να πραγματοποιηθεί μόνο με την εταιρεία προμηθευτή.

7. Ευθύνη

Εμείς δεν θα φέρουμε ευθύνη για όλες τις ζημιές (άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή για άλλων λόγο) οι οποίες προέρχονται από την χρησιμοποίηση ή την αδυναμία χρησιμοποίησης των πληροφοριών, αναφερόμενων στην δικιά μας ιστοσελίδα, όπως και οτιδήποτε σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει κάποιες ζημιές ή βλάβες.

Αποδέχοντας αυτούς τους όρους ο καταναλωτής συμφωνεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα και ειδοποιήσεις από την Maxifashion.gr για την παραγγελία του το αντίστοιχο προφίλ, επιβεβαίωση των αλλαγών στις δικές του πληροφορίες, όπως και μειώσεις τιμών και προσφορές για τα δικά μας προϊόντα στην αναφερόμενη από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση.

----------------------------

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η κάθε μία παραχωρημένη πληροφορία που αφορά προσωπικά δεδομένα ή μαζεμένα με τις διαδικασίες στην Πλατφόρμα, θα επεξεργάζονται από την εταιρεία Μάξι φέσαν γκρουπ Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ονομαζόμενος εν συντομία ΜΦГ.

Η ΜΦΓ εγγυείται την ασφάλεια και την εχεμύθεια των παραχωρημένων δεδομένων και μεταφερόμενων από το υπολογιστικό μας σύστημα.

Τα στοιχεία και οι προσωπικές πληροφορίες, που παραχωρούνται από τον πελάτη θα χρησιμοποιείται από την ΜΦΓ για την διαχείριση της παραγγελίας, την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, για την επεξεργασία πληρωμών, για επικοινωνία με τους πελάτες που αφορούν την παραγγελία, τα προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, συστάσεις προϊόντων και υπηρεσίες.

Επίσης η ΜΦΓ χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα και τις πληροφορίες για την βελτίωση του διαδικτυακού καταστήματος και την πλατφόρμα για διαδικτυακό εμπόριο, για να αποφθεχθούν ή να αποτραπούν η απάτες και καταχρήσεις προς την Πλατφόρμα, όπως και να δοθεί η δυνατότητα σε τρίτα πρόσωπα να πραγματοποιήσουν την τεχνική συντήρηση, την εφοδιαστική ή άλλες υπηρεσίες για την πλατφόρμα.

Η ΜΦΓ διατηρεί οτιδήποτε πληροφορίες οι οποίες τοποθετούνται στην πλατφόρμα ή έχουν αποσταλεί με άλλον τρόπο από τον πελάτη.

Τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα έχουν παραχωρηθεί από εσάς, όταν πραγματοποιείται την εγγραφή του δικού σας λογαριασμού, για αναζήτηση προϊόντων στην Πλατφόρμα, όταν πραγματοποιείται παραγγελίες ή στέλνετε ειδοποιήσεις, όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή συμπληρώνεται έντυπα στην πλατφόρμα ή όταν επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους της ΜΦΓ

Υπό τον όρο προσωπικά δεδομένα εννοούνται οτιδήποτε πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση κάποιου φυσικού προσώπου. Τέτοιες πληροφορίες δια μέσω των οποίων το φυσικό πρόσωπο μπορεί να ταυτιστεί άμεσα ή έμμεσα, και ιδιαίτερα με τον ενιαίο αριθμό πολιτογράφησης ή με μία ή περισσότερες παραμέτρους από την φυσική του προσωπικότητα – ψυχολογική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η κάθε μία διαδικασία ή σύνολο διαδικασιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με τα προσωπικά δεδομένα, δια μέσω αυτόματων ή μη αυτόματων τεχνικών μέσων όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, φύλαξη, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάληψη, γνωμοδότηση, χρησιμοποίηση, αναφορά σε τρίτα πρόσωπα για μετάδοση, διάδοση ή υπό άλλη μορφή συγχώνευσης ή συνδυασμό ή μπλοκάρισμα, απαλοιφή ή διαγραφή.

Τα δεδομένα τα οποία εσείς παραχωρείται είναι: όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο, όνομα παραλήπτη της παραγγελίας (διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός) και οικονομικά στοιχεία.

Μία σειρά από δεδομένα συλλέγονται από την αυτόματη μονάδα του ΜΦΓ, όπως το διαδικτυακό πρωτόκολλο διευθύνσεων (ΙΡ), χρησιμοποιούμενο από τον υπολογιστή στο διαδίκτυο, login, e-mail διεύθυνση, κωδικός πρόσβασης, πληροφορίες για τον δικό σας υπολογιστή και η μέθοδος επικοινωνίας, το είδος του φυλλομετρητή και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, δεδομένα τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάζονται με παρόμοιες πληροφορίες, συλλεγμένα από άλλους πελάτες με σκοπό την δημιουργία διάφορων λειτουργιών όπως «τα καλύτερα προϊόντα» URL (Uniform resource Locator) πλήρες χρόνος (συμπεριλαμβανομένου ημερομηνία και ώρα), εμφάνιση ή αναζητούμενα προϊόντα, όπως και οτιδήποτε χρησιμοποιημένος τηλεφωνικός αριθμός για επικοινωνία με τους δικούς μας χειριστές.

Επίσης η ΜΦΓ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα από τον φυλλομετρητή όπως τα cookies Flash ή άλλα παρόμοια δεδομένα, συλλεγμένα με κάποια ορισμένα τμήματα της πλατφόρμας για την αποτροπή απάτης ή για άλλους σκοπούς.

Όταν επισκεφτείτε την πλατφόρμα και χρησιμοποιήσετε τα δικά μας προϊόντα ή επισκεφτείτε την δικιά μας ιστοσελίδα όπου η ΜΦΓ δημοσιεύει διαφημίσεις, περιεχόμενο ή αναλύσεις η ΜΦΓ μπορεί να τοποθετήσει cookies στον δικό σας φυλλομετρητή. Μία μονάδα cookies είναι χαμηλή ποσότητα πληροφοριών στο υπολογιστή με σκοπό την ταυτοποίηση του φυλλομετρητή κατά την διάρκεια της επικοινωνίας με τις ιστοσελίδες. Οι μονάδες cookies, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την φύλαξη στοιχείων όπως στοιχεία ταυτοποίησης ή προτιμήσεις καταναλωτών. Μία ιστοσελίδα μπορεί να τοποθετήσει μονάδα cookies για την φύλαξη στον φυλλομετρητή ένα οι ρυθμίσεις το επιτρέπουν. Ένας φυλλομετρητής μπορεί να επιτρέψει σε κάποια ιστοσελίδα να έχει πρόσβαση στις μονάδες cookies και να αρνηθεί τέτοια πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες.

Η ΜΦΓ μπορεί να χρησιμοποιεί μονάδες cookies για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου για:

Πρόσβαση σε πληροφορίες, όταν μπαίνετε για να παραχωρήσετε ατομικευμένο περιεχόμενο, για να αποθηκεύσουμε την τελευταία εμφανιζόμενη σελίδα για ένα προϊόν ή υπηρεσία για προσφορά και κατάλληλο περιεχόμενο σε σχέση με τα δικά σας ενδιαφέροντα.

Εσωτερική ανάλυση την οποία παραχωρεί ο πελάτης.

Πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας με σκοπό την βελτίωση του περιεχομένου, των προϊόντων και υπηρεσίες της ΜΦΓ.

Ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας, ως παράδειγμα η απαίτηση για επαναληπτική είσοδος για ένα προϊόν ή υπηρεσία της ΜΦΓ, μετά την λήξη ορισμένης περιόδου χρόνου.

Βοήθεια για την εξακακρίβωση ορισμένων ενδεχόμενων δραστηριοτήτων απάτης.

Εάν δεν επιθυμείται να μην λαμβάνεται διαφημίσεις από την ΜΦΓ ή να μην είσαστε πια συνδρομητής για την λήψη προσφορών για τα επιλεγμένα από την ΜΦΓ προϊόντα, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για διαγραφή της συνδρομής.

Η ΜΦΓ σας δίνει την δυνατότητα για μόνιμη διαγραφή. Για να χρησιμοποιήσουμε την δυνατότητα για μόνιμη διαγραφή πρέπει να μπείτε στην ΜΦΓ πριν να πραγματοποιήσετε την διαγραφή.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον φυλλομετρητή σας για πρόσβαση σε όλες τις μονάδες cookies για την ακύρωση όλων των μονάδων cookies ή να σας πληροφορήσουμε όταν βάζουμε μονάδες cookies. Οι φυλλομετρητές διαφέρουν μεταξύ τους και για αυτό σας παρακαλούμε να δείτε το μενού «Βοήθεια» του δικού σας φυλλομετρητή, για να μάθετε τον τρόπο για την αλλαγή των cookies.

Εάν απορρίψετε όλες τις μονάδες cookies είναι δυνατό να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή της υπηρεσίες της ΜΦΓ, οι οποίες απαιτούν ε’ισοδος και να μην έχετε δυνατότητα να επωφεληθείτε από τις προσφορές της ΜΦΓ.

Η ΜΦΓ μαζεύει προσωπικά δεδομένα από άλλες πηγές, π.χ. δίχως περιορισμούς αφιερωμένους σε ιστοσελίδες κάποιας τρίτης πλευράς, η οποία διαχειρίζεται σε co-branding, δια μέσω διαφημίσεων ή με άλλων τρόπο, δεδομένα, περίοδος αναζήτηση και τα μαζεμένα αποτελέσματα λόγω της αναζήτησης στις μηχανές αναζήτησης. συμπεριλαμβανομένου πληρωμένο περιεχόμενο (π.χ. χρηματοδοτούμενες συνδέσεις Overture).

Στην πλατφόρμα υπάρχει πρόσβαση στα εξής δεδομένα: κωδικοποιημένες πληροφορίες για τις τελευταίες παραγγελίες, πληροφορίες για προσωπική ταυτοποίηση (συμπεριλαμβανομένου όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κωδικός πρόσβασης, προτιμήσεις για επικοινωνία και διαφήμιση, Adress book), προτάσεις (συμπεριλαμβανομένου ιστορία των τελευταίων αναζητούμενων προϊόντων, απόπειρα αλληλοεπίδρασης με την πλατφόρμα, πριν να επιβεβαιώσετε την παραγγελία, όπως και τις προτιμήσεις).

Οι πληροφορίες με τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη είναι σημαντικό συστατικό της δραστηριότητας της ΜΦΓ.

Με την εγγραφή στην Πλατφόρμα, πραγματοποίηση της παραγγελίας και συμπλήρωση των έντυπων με τα προσωπικά δεδομένα οι πελάτες δηλώνουν, ότι είναι σύμφωνη όλα τα προσωπικά τους δεδομένα να συμπεριληφθούν στην βάση δεδομένων της ΜΦΓ (Η εταιρεία Μάξι φέσαν γκρουπ Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) και δίνουν την δική του ειδική και αναμφίβολη συγκατάθεση ότι τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να φυλάσσονται και χρησιμοποιούνται από την ΜΦΓ και από τους συνεργάτες του συμβολαίου της ΜΦΓ για:

Μάρκετινγκ δραστηριότητες με την λήψη πληροφοριών ή εμπορικά μηνύματα (προσφορές, προωθήσεις, διαφημίσεις και μάρκετινγκ μηνύματα της ΜΦΓ και τρίτων προσώπων, με τα οποία η ΜΦΓ έχει σχέσεις οτιδήποτε είδος) στην παραχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση του καταναλωτή και πελάτη.

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, προσφορές.

Αποστολή μη εμπορικών ή διοικητικών μηνυμάτων (αλλαγές στην πλατφόρμα, διοίκηση και άλλα).

Απαραίτητη εσωτερική στατιστική για την βελτίωση των παραχωρημένων ιδιοτήτων των υπηρεσιών και των εικόνων της Πλατφόρμας και για την δημιουργία νέων χαρακτηριστικών, στοιχείων, προσφορών, λειτουργία και νέων υπηρεσιών.

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε περιορισμένων τμημάτων της πλατφόρμας.

Απαιτήσεις της αγοράς.

Παρακολούθηση των δεδομένων των πωλήσεων.

Η ΜΦΓ μπορεί να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες στους δικούς της προμηθευτές και πράκτορες υπό τους όρους της συμφωνίας εμπιστευτικότητας, πραγματοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων από πλευράς της ΜΦΓ, αλλά δίχως περιορισμούς – για την επεξεργασία και την εκτέλεση των παραγγελιών, προμήθεια των παραγγελιών, ανάλυση των δεδομένων και πληροφοριών, παραχώρηση βοήθεια για το μάρκετινγκ, ανακοίνωση των προτάσεων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, μελέτη και ανάλυση των πωλήσεων, πληρωμές με πιστωτικές κάρτες. Αυτοί οι προμηθευτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία να την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους.

Η ΜΦΓ θα αποκαλύψει τις πληροφορίες για τον δικό σας λογαριασμό και άλλα προσωπικά δεδομένα, όταν ο νόμος ειδικά του επιτρέπει ή για να υπερασπίσει τα δικά του δικαιώματα, ιδιοκτησία και ασφάλεια. Αυτό συμπεριλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανώσεις για την αποτροπή απατών. Κατανοείται αυτό δεν συμπεριλαμβάνει την πώληση, μοίρασμα ή με άλλον τρόπο αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς ή για διαφορετικούς σκοπούς.

You have successfully subscribed!
ico-collapse
0
ΕΙΔΕΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ic-cross-line-top
Top
ic-expand
ic-cross-line-top